Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 19

Publisert: 06.07.2023

Hovedbudskap:

Det er svært sannsynlig at planteskadegjøreren ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum) fortsatt vil bli innført til Norge. Usikkerheten er lav.

Det er budskapet i en risikovurdering av planteskadegjøreren som VKM har gjort for Mattilsynet.

Bakgrunn

VKM gjorde en risikovurdering av ramorum greinvisning i 2009. Siden den gang har patogenet blitt påvist gjentatte ganger i Norge, hovedsakelig i sørlige og sørvestlige deler av landet.

Den eneste genetiske linjen av patogenet som er bekreftet i Norge, er EU1 med krysningstype A1. Rododendron er den viktigste vertsplanten i Norge. I Europa regnes også andre arter av prydplanteslekter som hovedverter, som Vibrium, Pieris og Kalmia. Patogenet er påvist minst én gang i Norge på arter i alle disse slektene.

Den viktigste kilden til at ramorum greinvisning blir innført til Norge, er import av planter fra planteskoler i EU.

Hva VKM har gjort

VKM har gjennomført systematiske litteratursøk. I kombinasjon med norske rapporter, er risikovurderingen i stor grad basert på litteratur fra andre land. VKM har gjort en kvantitativ risikovurdering som beskriver graden av tillit til konklusjoner, og identifiserer usikkerhet og datahull.

Resultater

Ifølge vurderingen har ramorum greinvisning stort potensial for å spre seg og etablere seg langs kysten av Norge i sør og sørvest. Her er de klimatiske forholdene gunstige, og det er vanlig med rododendron og andre vertsplanter.

-Hvis man i Norge avslutter innsatsen for hindre import av infiserte planter og utrydde angrep av patogenet, anser vi det som svært sannsynlig at patogenet vil spre seg og etablere seg i nye områder, sier Iben Thomsen. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

Sannsynligheten for at patogenet vil spre seg til andre deler av landet er vurdert til å være middels, med middels usikkerhet.

-Til tross for at ramorum greinvisning er påvist gjentatte ganger enkelte steder har utbrudd i nye områder vært sjeldne. Det er vanskelig å fastslå hvorfor. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at et gunstigere klima i visse deler av Norge kan endre på dette, sier Thomsen.

De mest effektive risikoreduserende tiltakene mot ramorum greinvisning er å fortsatt overvåke vertsplanter for symptomer og teste for patogenet, spesielt på importerte planter. Å fjerne og ødelegge infiserte prydplanter, spesielt rododendron, og ikke plante på nytt med mottakelige planter, vil også være effektivt.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantehelse.

Kontakt

Iben Margrete Thomsen

Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

T: +45 22 27 05 00

Andre populære artikler