Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Omestret fett

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 16

Publisert: 18.03.2005

Hovedbudskap:

Faggruppe 7 i VKM har behandlet en forespørsel fra Mattilsynet knyttet til omestret fett. Mattilsynet ønsket at VKM skulle gi en definisjon på hva slags type fett som dannes ved omestring, hva som skjer med fettes egenskaper ved omestring, om omestret fett representerer en risiko og hvilke forskjeller det er i egenskaper hos fettsyrene herdet fett og omestret fett.


Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler