Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 44

Publisert: 12.12.2013

Hovedbudskap:

Morsmelk virker beskyttende på barnets helse. Men morsmelk inneholder også miljøgifter som mor har fått i seg gjennom mat, luft, vann og hud. Nåværende nivåer av miljøgifter i morsmelk innebærer liten risiko for barnets helse, og fordelene med morsmelk er langt større for barnet enn risikoen fra miljøforurensninger.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet med etter å ha vurdert forskning om morsmelkens positive egenskaper opp mot mulige negative effekter som miljøgifter i morsmelk kan ha.

Konklusjonen gjelder enten barnet fullammes eller delammes frem til det er seks måneder, og også om barnet delammes opp til 12 måneders alder.

Norske helsemyndigheter anbefaler at spedbarn fullammes i seks måneder og ammes videre til de er minst ett år.

-Selv om morsmelk, som all annen mat i dag, inneholder miljøgifter, er fordelene med morsmelk for barnet langt større enn risikoen, sier Helle Margrete Meltzer, tidligere medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet og som ledet arbeidet med vurderingen.

Næringsstoffer og helsefremmende stoffer i morsmelk

Morsmelk er tilpasset barnets behov. Forutsatt at mor har fått dekket sine ernæringsbehov, inneholder morsmelk alle næringsstoffene som barnet trenger de første seks månedene, unntatt vitamin D.

I tillegg til næringsstoffer inneholder morsmelk en rekke stoffer som beskytter barnet mot infeksjoner og styrker immunforsvaret. Morsmelk inneholder også stoffer som bidrar til utvikling av barnets nervesystem og beskytter mot utvikling av overvekt og fedme.

Trolig beskytter morsmelk også mot utvikling av diabetes og høyt blodtrykk.

Det er indikasjoner på at morsmelk kan redusere risikoen for cøliaki, barnekreft, krybbedød, Krohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Vitenskapskomiteen mener grunnlaget for å vurdere om morsmelk beskytter mot utvikling av lidelser som allergi, astma eller hjerte- og karsykdommer er for usikkert til å kunne konkludere.

Den optimale lengden på fullamming og delvis amming som stimulerer den positive effekten har ikke kunnet fastsettes.

Miljøgifter i morsmelk

Mennesker får i seg miljøgifter gjennom mat, luft, vann og hudkontakt. Miljøgifter lagres i fettvevet til moren og finnes derfor også i morsmelk

Mange miljøgifter brytes svært langsomt ned. Nivåene av de mest kjente miljøgiftene er historisk lave i alle land der tiltak hva vært iverksatt, inkludert Norge.

Analyser viser at konsentrasjonene av miljøgifter i norsk morsmelk har vært synkende de siste 30 årene. Nye miljøgifter har imidlertid kommet til, men disse vet vi mindre om.

VKM har funnet frem til og vurdert studier som har undersøkt om miljøgiftene PCB, dioksiner, DDT, HCB og kvikksølv i morsmelk påvirker barnets helse. Flere av studiene har til en viss grad sett på stoffene i kombinasjon. Studiene har undersøkt om miljøgifter i morsmelk kan påvirke barnets nervesystem, immunsystem eller vekst og utvikling.

For miljøgiftene PCB-153, DDE, HCB, dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) har datagrunnlaget vært tilstrekkelig til å beregne hvor mye barna får i seg gjennom morsmelk. Vitenskapskomiteen mener at dagens nivåer av miljøgifter i morsmelk utgjør liten risiko for barn som ammes til ettårsalderen.

Innhold i morsmelkerstatning

Vurderingen som Vitenskapskomiteen har gjort, går ikke inn på morsmelkerstatning i detalj. Morsmelkerstatning inneholder de næringsstoffene som det er kjent at barnet trenger, men tilfører ikke barnet stoffer fra mor som stimulerer utviklingen av barnets immunsystem og beskytter mot sykdom.

Morsmelkerstatning inneholder lavere nivå av de mest kjente tungt nedbrytbare miljøgiftene enn morsmelk, men kan inneholde mer av andre miljøforurensninger.

Helhetlig vurdering for norske forhold

VKM har gjort en helhetlig vurdering av forskningen som finnes om positive helseeffekter av morsmelk og mulig negative helseeffekter fra miljøgifter i morsmelk, nivåene av miljøgifter i norsk morsmelk og ammelengde typisk for norske barn.

VKM konkluderer med at de helsemessige fordelene forbundet med morsmelk klart oppveier mulig risiko som miljøgifter i morsmelk på dagens nivå kan representere. Konklusjonen gjelder om barna fullammes eller delammes fram til seks måneder, og delammes opp til 12 måneders alder.

Bestill rapporten

Rapporten kan bestilles gratis i trykket versjon fra VKMs sekretariat. Send e-post til vkm@vkm.no 

Mer informasjon hos andre

Under følger en oversikt over informasjon om amming, mat og miljøgifter fra Helsdirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Publisert 12.12.2013

Kontakt

Jan Alexander

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

T: 90 62 23 16

Andre populære artikler