Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ingen verdi angitt

Nikotinsyre og nikotinamid - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt: 16.12.2016

Rapportnr: 2017: 27

Publisert: 03.10.2017

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår at 10 mg nikotinsyre og 900 mg nikotinamid per dag brukes som øvre tolerable inntaksnivåer for voksne i Norge.

Forslaget samsvarer med de øvre tolerable inntaksnivåene som EUs tidligere vitenskapskomité for mat, Scientific Committee for Food, fastsatte i 2002. VKM har ikke vurdert nyere litteratur, ettersom det ikke inngikk i oppdraget fra Mattilsynet.

Bakgrunnen for vurderingen er at Mattilsynet skal fastsette maksimumsgrenser for niacin i kosttilskudd. Niacin - vitamin B3 - er vannløselig og finnes i de to hovedformene nikotinsyre og nikotinamid.

Ettersom inntak av nikotinsyre og nikotinamid fra kosten anses å være uten risiko for negative helseeffekter, gjelder forslaget bare for inntak av nikotinsyre og nikotinamid fra kosttilskudd.

Bivirkninger ved høyt inntak

Alvorlig niacinmangel, pellagra, kan gi symptomer som for eksempel tretthet, hodepine, apati, økt pigmentering i huden etter eksponering for sollys, oppkast og diaré.

Et moderat høyt inntak av nikotinsyre fra kosttilskudd, det vil si mer enn 35 mg per dag, kan gi bivirkninger som rødme, brennende kløe i ansikt, på armer og bryst og irritabel mage. Inntak av veldig høye doser nikotinsyre, det vil si 3000 mg per dag eller mer over lang tid, for eksempel ved bruk av kolesterolsenkende medikamenter, kan i verste fall medføre leversvikt.

Det er ikke vist at inntak av nikotinamid gir slike bivirkninger. Generelt har nikotinamid lav toksisitet.

Vurderingen er gjort av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Tonje H. Stea

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Phd.

T: 38 14 23 24

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie