Plantevernmidler

Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 02

Publisert: 13.02.2017

Hovedbudskap:

Rovmidden Amblyseius montdorensis kan neppe overleve i norsk klima. Det er ikke kjent at den har utsatt mennesker for helserisiko. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en vurdering av rovmidden.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Organisme i plantevernmiddel

Amblyseius montdorensis er den virksomme organismen i plantevernmiddelet Montyline.

Det er søkt om godkjenning for å bruke Montyline som insektmiddel. Montyline skal bekjempe hvitfly i prydplanter, grønnsaker, frukt, bær og urter som dyrkes i veksthus og plasttunneler.

VKM har vurdert mulig miljø- og helserisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis. VKM har blant annet vurdert om rovmidden finnes naturlig i Norge, og om den kan etablere seg og spre seg under norske forhold. VKM har også vurdert om det er helserisiko knyttet til bruk av plantevernmiddelet.

For kaldt i Norge

Midden er ikke i stand til å gå i dvale. Det er trolig årsaken til at den ikke kan overleve og etablere seg i områder med kalde vintre. Amblyseius montdorensis er verken observert i Norge eller i Nord-Europa.

Helserisiko: VKM kjenner ikke til at bruk av Amblyseius montdorensis har medført helserisiko, eller at midden inneholder patogene organismer. I konklusjonen peker imidlertid VKM på at midd og andre innsekter kan gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer.

Faggruppen for plantevernmidler er ansvarlig for vurderingen.