Fôr

Miljøeffekter av tilsetningsstoffer i fôr

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 51

Publisert: 15.09.2005

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe 6 har kommet med innspill til et arbeidsdokument fra EFSA vedrørende risikovurdering av miljøeffekter av tilsetningsstoffer i fôr. Bakgrunnen for arbeidsdokumentet er at det skal utarbeides nye retningslinjer i forhold til tilsetninger i fôr.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie