Ingen verdi angitt

Miljøeffekter av stoffer i solkrem

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 08.12.2020

 
Last ned protokollen arrow_downward
 

Hovedbudskap:

VKM skal kartlegge forskning som er gjort på stoffer i solkrem og effekter på miljøet.

VKM har utarbeidet en protokoll som beskriver hva vi skal gjøre og hvordan kartleggingen skal gjennomføres.

Bakgrunn

Det er økende oppmerksomhet om mulige miljøeffekter av stoffer i solkrem. Noen land har innført forbud mot bruk av solkrem som inneholder visse stoffer. En kartlegging av forskningen på dette feltet kan bidra til å belyse hva vi trenger mer forskning om, og hva vi har tilstrekkelig kunnskap om til å gjøre en miljørisikovurdering.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk er ansvarlig for vurderingen. Kartleggingen er selvinitiert.

Publisering er planlagt i desember 2020.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

Camilla Svendsenåpnes i nytt vindu (faglig leder), medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Tove Gulbrandsen Devoldåpnes i nytt vindu, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Jens Rohloffåpnes i nytt vindu, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Eva Marie-Louise DenisonPDF, Folkehelseinstituttet

Maria Gulbrandsen Asmyhråpnes i nytt vindu, VKMs sekretariat

Jostein Starrfeltåpnes i nytt vindu, VKMs sekretariat

Gro Haarklou Mathisenåpnes i nytt vindu, prosjektleder, VKMs sekretariat

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie