Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ingen verdi angitt

Kompost og biorester fra organisk avfall

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

 
 
 

Hovedbudskap:

Mattilsynet og Miljødirektoratet trenger en vurdering av metoder for behandling av kompost og biorester fra organisk avfall, sett i lys av risiko for norsk plantehelse og for spredning av skadelige fremmede organismer. Utkast til mandat for et oppdrag til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er ute på offentlig høring.

Fristen for innspill er 26. februar 2020.

Her er lenke til høringenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie