Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kommentarer til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work of CCNFSDU (Codex)

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 30

Publisert: 19.06.2006

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM om innspill til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) og New Work Proposal to Develop Risk Analysis Principles for Application to the work of CCNFSDU.

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i VKM diskuterte saken på møte 31. juni, og kun de deler av dokumentene som omhandler risikovurdering ble gjennomgått av faggruppen.

Faggruppens innspill kan leses i det vedlagte dokumentet.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie