Mikrobiell økologi

Kartlegging av bionedbrytbar plast og miljøeffekter

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 15.06.2025

 
 
 

Hovedbudskap:

VKM skal kartlegge mulige miljøgevinster- og konsekvenser knyttet til økende bruk av bionedbrytbar plast. Det mangler kunnskap om sammensetningen av produkter, nedbrytningseffektivitet og miljømessige konsekvenser ved bruk under nordiske forhold.

Dette er et egeninitiert oppdrag, der VKM ønsker å identifisere kunnskapshull og faktorer av betydning for senere risiko- og nyttevurderinger ved bruk av denne typen produkter i Norge.

Bakgrunn

Plastforurensing og spredning av mikroplast er en alvorlig og økende global miljøutfordring som påvirker dyreliv, mennesker og økosystemer. Utvikling av plast som kan brytes ned i miljøet gjennom naturlige mikrobielle prosesser har til formål å redusere vedvarende plastforurensning.

Den globale produksjonen av biobasert plast har økt fra 1,1 millioner tonn i 2018 til 1,8 millioner tonn i 2022 og er estimert til å mer enn dobles frem til 2025. Det er antatt at bruken av bionedbrytbar plast også vil øke i Norge..

Det er behov for å kartlegge kunnskap om sammensetningen av produkter som markedsføres som bionedbrytbar plast, nedbrytningseffektivitet og de mulige miljømessige konsekvensene ved tiltenkt bruk under norske og nordiske forhold.

VKMs faggruppe for mikrobiell økologi vil være ansvarlig for kartleggingen.

Arbeidet er planlagt sluttført i juni 2025.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Andre populære artikler