Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

Hovedbudskap:

VKM skal på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere nytte og risiko ved å erstatte salt (natriumklorid) i mat og drikke med kaliumklorid.

VKM skal på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere nytte og risiko ved å erstatte salt (natriumklorid) i mat og drikke med kaliumklorid.

Det er utarbeidet en protokoll for prosjektet.

Prosjektet er utsatt i påvente av guidelines for salterstattere fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Når WHOs guidelines foreligger, vil det vurderes om det er behov for at VKM gjør noe ytterligere, med utgangspunkt i norske forhold.

Bakgrunn

For høyt inntak av salt kan blant annet føre til høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, derfor er det viktig å redusere saltinntaket i befolkningen. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er ca. 10 gram per dag blant menn, og noe lavere blant kvinner.

Helsedirektoratets tiltaksplan for salt (2014-2018) hadde som mål å redusere salt i kosten med 15 prosent innen 2018 og 30 prosent innen 2025. Å erstatte natriumklorid (salt) delvis med kaliumklorid har vist seg å være et godt alternativ ved saltreduksjon.

Oppdraget

VKM skal blant annet se på hvilke effekter et redusert inntak av natriumklorid og et tilsvarende økt inntak av kaliumklorid har for helsa til den norske befolkningen i alle aldersgrupper over 1 år.

VKM skal også beregne hva inntaket av natriumklorid og kaliumklorid fra kosten vil være dersom 0 - 30 prosent av natriumklorid erstattes med kaliumklorid.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

  • Tor A Strand, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (faglig leder)
  • Knut Tomas Dalen, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Kristin Holvik, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Vegard Lysne, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Martinus Løvik, VKM- medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Inger Therese L. Lillegaard, VKMs sekretariat
  • Christine L. Parr, VKMs sekretariat
  • Bente Mangschou, VKMs sekretariat, prosjektleder

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi skal godkjenne den endelige vurderingen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler