Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter

Rapportnr:

Bestilt: 07.10.2019

Publisering: 02.06.2020

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere effekter av internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter.

VKM skal først og fremst vurdere effekter på bestander som lever i Canada. Årsaken er at Canada er det eneste landet som tillater kommersiell eksport av isbjørn og isbjørnprodukter høstet fra egne bestander.

Vurderingen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er gitt av konvensjonen for internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

Det er Miljødirektoratet som har bestilt vurderingen.

Bakgrunn

CITES regulerer internasjonal handel med truede arter. Isbjørn er på CITES liste II. Listen omfatter arter hvor internasjonal handel må overvåkes for å sikre at artene overlever. Hvis isbjørn eller isbjørnprodukter importeres til Norge, kreves det tillatelse til utførsel fra kanadiske myndigheter, og tillatelse til innførsel fra Norge. I Norge er det også krav om at man må ha et eiersertifikat for alle produkter av isbjørn.

Det er en tendens til økning i innførsel av isbjørnprodukter fra Canada til Norge. Samtidig er det signaler om at bestandsutviklingen for flere delbestander av isbjørn i Canada er negativ.

Miljødirektoratet skal bruke vurderingen ved behandling av søknader om innførsel av isbjørn og isbjørnprodukter. Den kan i tillegg brukes ved en eventuell vurdering av om isbjørn skal settes på norsk CITES liste A, som er det strengeste beskyttelsesnivået mot internasjonal handel.

Non-Detriment Findings

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider risikovurderinger, såkalte Non-Detriment Findings (NDF), på oppdrag fra Miljødirektoratet. Risikovurderingene utarbeides i tråd med metodikk publisert av CITES og Verdens naturvernunion (IUCN). I en NDF inngår artens biologiske særtrekk, nasjonal og global status. Det vil si utbredelse, antall, bestandstrender og trusler, forvaltning, kontroll og overvåkning av eventuell handel, og bevaringstiltak.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av følgende medlemmer:

  • Eli K. Rueness, medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES, faglig leder
  • Hugo de Boer, medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES
  • Katrine Eldegard, medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES
  • Lars Robert Hole, medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES
  • Maria G. Asmyhr, VKM-sekretariatet, prosjektleder
Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES, er ansvarlig for vurderingen. Den skal etter planen publiseres 1. juni 2020.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie