Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 (søknad EFSA-GMO-RX-016)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 04.03.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen Bt11 til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området. Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets) offentlige høring av søknaden, og er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen Bt11 til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området. Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets) offentlige høring av søknaden, og er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Kontakt

Andre populære artikler