CITES

Import av jakttrofeer av sabelantilope

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 08.11.2021

Hovedbudskap:

Per i dag er det usannsynlig at import av jakttrofeer av sabelantilope (Oryx dammah) fra Sør-Afrika til Norge vil være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Sabelantilope er klassifisert som “utryddet i det fri” på den globale rødlisten for truede arter. Sabelantilope er del av et omfattende re-introduksjonsprogram, hvor dyr født i fangenskap settes ut i områder hvor arten holdt til tidligere. Sør-Afrika er ikke en del av sabelantilopens naturlige område.

Jakt på dyr avlet i fangenskap i Sør-Afrika vil mest sannsynlig ikke påvirke bevaringstiltak og re-introduksjon av arten til sine naturlige leveområder.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.


Kontakt

Kjersti Kvie

Seniorrådgiver, ph.d.

M: 930 16 649
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie