Hovedkomiteen

Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 20

Publisert: 17.06.2010

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ønsker å berømme
arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende
oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.

Høringssvaret ble behandlet på møte i VKMs hovedkomité 14. juni 2010.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler