Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 63

Publisert: 29.11.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus og i plasttunneler. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse. Preparatene inneholder også melmidden Thyrophagus putrescentiae.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Ambly-line cu, AMBLYSEIUS CUCUMERIS, AMBLYSEIUS CUCUMERIS I POSER, Amblyseius-system, TRIPEX, TRIPLEX-PLUS og Trips Rovmidd: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. 

Bruk av preparater A. cucumeris mot skadedyr i veksthus og i plasttunneler kan forårsake allergi for dyrker og skape allergiske reaksjoner hos personer med middallergi. Allergi for melmidden Thyrophagus putrescentiae er også kjent hos befolkningen for øvrig. Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av A. cucumeris vil medføre liten risiko for dyrkerens helse.

Bruk av vermikulitt og hvetekli i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av A. cucumeris og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler