Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 30

Publisert: 02.05.2005Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler