Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 30

Publisert: 02.05.2005

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie