Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje NK603 x MON810

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 39

Publisert: 17.06.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maislinjen NK603 x MON810 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under VKM. I sitt brev datert 14.7.2005, ref. 2005/6313 ART-BMEO, ber Direktoratet for naturforvaltning (DN) VKM om å vurdere den genmodifiserte maislinjen NK603 x MON810 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen NK603 x MON810 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra NK603 x MON810 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Da mengde Cry1Ab i maiskorn kan være 0,98 µg/g fersk vekt, mener Faggruppen at det må kreves av Monsanto å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av det beslektede Cry1Ac.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie