Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 (EFSA/GMO/NL/2006/32)

Bestilt:

Rapportnr: Andre innspill

Publisert: 31.05.2010

 
 
 

Hovedbudskap:

Søkeren Renessen Europe SPRL har trukket søknaden. Faggruppen
velger derfor ikke å konkludere med hensyn på mulig helserisiko. VKMs foreløpige risikovurdering vil ikke bli publisert på VKMs nettside før det eventuelt foreligger en ny søknad.

De genmodifiserte fôrmaislinjene LY038 (EFSA/GMO/NL/2006/31) og LY038 x MON810 (EFSA/GMO/NL/2006/32) ble i 2006 søkt godkjent i EU/EØS-området under forordning (EF) nr. 1829/2003 til import og prosessering, og til bruk i fôrvarer.

VKMs Faggruppe for genmodifiserte organismer utarbeidet utkast til foreløpige helserisikovurderinger av begge maislinjene i forbindelse med den offentlige høringen våren 2007.

EFSAs GMO-panel har ved flere anledninger etterspurt tilleggsinformasjon fra søker, og Renessen Europe SPRL trakk begge søknadene i mai 2009. Siden søknadene er trukket velger faggruppen å ikke konkludere med hensyn på mulig helserisiko og heller ikke publisere risikovurderingen på VKMs nettside før det eventuelt foreligger nye søknader.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler