Genmodifiserte organismer | Hovedkomiteen

Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 60

Publisert: 25.11.2005

Hovedbudskap:

EUs utsettingsdirektiv har et krav om at antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG) i genmodifiserte planter (GMP) som kan ha ugunstige effekter på miljø eller menneskers helse skal fases ut. På grunn av kravet til harmonisering etter EØS-avtalen ønsket norske myndigheter en faglig vurdering av innretningen på gjeldende norsk regulering på området.

På bakgrunn av dette fikk VKM følgende spørsmål fra Mattilsynet: Det bes om at det utføres en vitenskaplig vurdering av risiko for helse og miljø knyttet til bruk av ulike typer antibiotikaresistensgener (ARG) i GMO. 

Vurderingen skal påpeke eventuell kunnskapsmangel og usikkerhet knyttet til denne risikoen. Den skal også ta i betraktning behovet for bruk av ARG i GMO, alternativer til ARG og eventuell risiko knyttet til alternativene. Endelig skal vurderingen ta i betraktning resistenssituasjonen i Norge sammenliknet med situasjonen i andre europeiske land og bruk av antibiotika i human- og veterinærmedisin i Norge.

VKMs hovedkomite har foretatt en risikovurdering på bakgrunn av en rapport fra en ad hoc-gruppe.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler