Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje A5547-127 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/52)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 43

Publisert: 06.10.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte og herbicidtolerante soyalinjen A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) fra Bayer CropScience AG er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen A5547-127 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke til dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at bruk av soyalinjen A5547-127 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen soya.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie