Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje A5547-127 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/52)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 43

Publisert: 06.10.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte og herbicidtolerante soyalinjen A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) fra Bayer CropScience AG er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen A5547-127 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke til dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at bruk av soyalinjen A5547-127 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen soya.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler