Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljerapslinje MS8, RF3 og MS8 x RF3

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 31

Publisert: 24.06.2008

Hovedbudskap:

Vurderingen av de genmodifiserte oljerapslinjene MS8, RF3, samt hybriden MS8 x RF3 fra Bayer CropScience AG (C/BE/96/01) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

I forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning rapslinjene til import, videreforedling og bruk i/som fôrvarer i Norge, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) og Mattilsynet om å foreta en vitenskapelig risikovurdering av MS8, RF3 og MS8 x RF3 med hensyn på eventuelle effekter på helse og miljø.

Samlet vurdering:

Flertallet av medlemmene i Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at bruk av rapslinjene MS8, RF3 og MS8xRF3 vil medføre endret risiko for helse i forhold til ikke-transgen raps. Import og prosessering av rapslinjene i Norge vil med stor sannsynlighet medføre utilsiktet frøspill, og representere et potensiale for utkryssing og spredning av transgener til dyrkede sorter og viltvoksende populasjoner.

Dissens:

Et av medlemmene er enig med faggruppen at søkers dokumentasjon knyttet til toksisitet er av eldre dato, og lite relevant for å belyse helsemessige konsekvenser ved bruk av rapslinjene som fôr. Medlemmet er derimot uenig med resten av faggruppen, som konkluderer med at fôrprodukter fra rapslinjene lite trolig medfører endret risiko for helse.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler