Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 fra Bayer CropScience

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 44

Publisert: 16.10.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte
herbicidresistente maislinjen T25 (EFSA/GMO/NL/2007/46) fra Bayer CropScience er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM. VKM er bedt av Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) om å vurdere helse- og miljørisiko ved en eventuell godkjenning av maislinje T25 for alle bruksområder, inkludert dyrking.

T25 er tidligere vurdert av Faggruppe for genmodifiserte organismer i 2007 (VKM 2007 a, b).

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det ut fra foreliggende data, lite trolig at foreskreven bruk av maislinjen T25 innenfor EØS-området vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Risikovurderingen ble revidert 20.01.2009.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler