Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MON 88913

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 19

Publisert: 09.05.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente bomullslinjene MON 88913 fra Monsanto (EFSA/GMO/UK/2007/41) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullslinjen MON 88913 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke for dyrking.

Faggruppen konkluderer med at bomullsolje fra MON 88913 er vesentlig lik olje fra umodifiserte bomullsfrø, og finner ikke at bruk av olje fra MON 88913 utgjør noen større helserisiko enn kommersiell olje fra umodifiserte bomullsplanter.

Faggruppen finner også at fôr fra bomullsfrø fra MON 88913 er vesentlig lik fôr fra umodifiserte bomullsfrø, og anser ikke at fôr fra MON 88913 utgjør større helserisiko enn fôr fra umodifiserte bomullsplanter.

Faggruppen for genmodifiserte organismer finner at det er lite trolig at bruk av bomullslinjen MON 88913 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen bomull.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler