Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/51)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 06

Publisert: 16.02.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante bomullslinjen GHB614 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/51) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullslinjen GHB614 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking eller bruk av hele bomullsfrø som mat.

Samlet vurdering: Faggruppen finner det lite trolig at den omsøkte bruken av bomullslinjen GHB614 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen bomull.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler