Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av Nemaslug 2.0

Bestilt:

Rapportnr: 2021:16

Publisert: 02.07.2021

Hovedbudskap:

Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at nematoden Phasmarhabditis californica ikke finnes i Norge, men at Moraxella osloensis finnes her.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering av arten.

Bakgrunnen for vurderingen er en søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Nemaslug 2.0 for bruk i Norge. Nemaslug 2.0 inneholder nematoden Phasmarhabditis californica (stamme P19D) og bakterien Moraxella osloensis (ukjent stamme).

VKMs konklusjoner

Nematoden ble først beskrevet i 2016 og har aldri blitt rapportert funnet i Norge.

- Mangelen på rapporter tyder på at nematoden er fraværende fra Norge, men denne konklusjonen kommer med en stor grad av usikkerhet siden det har vært gjort få undersøkelser av nematoder tilknyttet snegler i Norge. I tillegg er klimakravene til nematoden heller ikke kjent, men dens nåværende utbredelse i områder med svært varierende klima antyder at den kan overleve og etablere seg i Norge sier Johan Stenberg. Han har vært faglig leder av arbeidet.

Bakterien er allerede i Norge.

-Bakterien Moraxella osloensis er allerede til stede i Norge, og den kan være hjemmehørende i Norge sier Johan Stenberg.

Risiko for helse og miljø

-Nematoden er ikke i stand til at smitte mennesker sier Johan Stenberg. Han legger imidlertid til at bakterien kan smitte mennesker og andre pattedyr. Imidlertid kan sannsynligheten for infeksjon hos brukere av Nemaslug 2.0 reduseres vesentlig ved bruk av verneklær og hensiktsmessig håndtering. Vi kjenner ikke til noen rapporterte helseproblemer etter bruk av den foregående versjonen av Nemaslug, som også inneholder M. osloensis.

Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og godkjent av VKMs faggruppe for plantehelse.

Kontakt

Johan Stenberg

Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

T: +46-(0)70-6220042

Andre populære artikler