Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av bakterie i plantevernmiddelet Nemaslug

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 25.06.2024

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å risikovurdere bruk av bakterien Psychrobacter sp. i plantevernmiddelet Nemaslug.

Bakgrunnen for vurderingen er at det godkjente produktet Nemaslug inneholder den symbiotiske bakterien Psychrobacter sp., mest sannsynlig P. faecalis og ikke Moraxella osloensis, som søker har oppgitt ved tidligere søknad.

Moraxella osloensis ble vurdert som den virksomme organismen i preparatet da VKM risikovurderte produktet i 2008. Dette kom frem i en søknadsprosess for godkjenning av Nemaslug 2.0 som var antatt å inneholde nyttenematoden Phasmarhabditis californica (stamme P19D) og bakterien Moraxella osloensis (ukjent stamme) i 2022. Denne søknaden ble avslått.

For at godkjenningen av Nemaslug skal opprettholdes, trenger Mattilsynet nå en risikovurdering av Psychrobacter sp.

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere følgende:

  • Risiko for brukerens helse ved bruk av preparatet Nemaslug
  • Risiko for menneskers helse ved inntak av spiselige produkter som er behandlet med Nemaslug
  • Utbredelse av bakterien, potensiale for etablering og spredning, mulige effekter på stedegne arter i miljøet under norske klimatiske forhold

Prosjektgruppen består av:

Åsa Frostegård, medlem i faggruppen for mikrobielle økologi (faglig leder)

Christer Magnusson, medlem i faggruppen for plantehelse

Kjetil Klaveness Melby, medlem i faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler

Siamak Yazdankhah, VKMs sekretariat

Nana Yaa Boahene, VKMs sekretariat (prosjektleder)

VKMs faggruppe for plantehelse vil være ansvarlig for denne risikovurderingen, som etter planen skal publiseres i juni 2024.

Kontakt

Nana Yaa Boahene

Prosjektleder, ph.d.

T: 40 31 59 03
Send e-post

Andre populære artikler