CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 17

Publisert: 15.06.2023

Hovedbudskap:

Flertallet av pytonslangeartene som VKM har vurdert, vil ikke ta skade av handel. For enkelte arter vil handel redusere deres evne til å overleve i naturen. Det er handelen i seg selv som bidrar til nedgang i bestanden.

Det konkluderer VKM i en risikovurdering av effekter av internasjonal handel med pytonslanger og produkter av pytonslanger. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Risikovurderingen er begrenset til de 17 artene som er blitt innført og/eller utført fra Norge siden 2010. Det omfatter arter i slektene Apodora, Aspidites, Liasis, Malayopython, Morelia og Python.

Artene Apodora papuana, Aspidites melanocephalus, Liasis mackloti, Malayopython reticulatus, Morelia bredli, Morelia spilota, Morelia viridis, Python anchietae, Python bivittatus, Python breitensteini, Python brongersmai, Python curtus, vil ifølge VKM ikke ta skade av handel. For artene Python regius og Python sebae vil skade eller ikke skade variere, avhengig av hvilken region slangene stammer fra.

Ifølge VKM vil handel være til skade for arten Morelia boeleni.

Python molurus står på liste I til Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES). Det innebærer at det er forbudt med kjøp og salg av denne arten.

VKM kan ikke gjøre en vurdering av Malayopython timoriensis fordi det ikke finnes tilstrekkelig med data.

-Det er betydelige datamangler, hovedsakelig om bestander, trender og om ulovlig handel. Det påvirker graden av usikkerhet ved vurderingene, sier Hugo de Boer, som har vært faglig leder av arbeidet. Han peker på at bestands- og handelsdata var over ti år gamle for mange av artene.

-Derfor gjenspeiler de kanskje ikke dagens situasjon for disse artene, sier de Boer.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for CITES.

Kontakt

Hugo de Boer

Leder av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

M: 98 12 60 30

Andre populære artikler