Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering

Bestilt:

Rapportnr: 2019:13

Publisert: 16.09.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget en oversikt over potensielt helseskadelige kjemiske stoffer i mat, drikke og kosttilskudd.

Oversikten omfatter:

  • Naturlige giftstoffer fra muggsopp, planter og alger i sjøvann eller ferskvann
  • Metaller og metalloider
  • Persistente organiske miljøgifter (stoffer som er lite nedbrytbare og hoper seg opp i organismer)
  • Aromastoffer
  • Tilsetningsstoffer
  • Prosessfremkalte stoffer (stoffer som dannes i visse matvarer under vanlig bearbeiding av mat, f.eks. steking eller grilling)
  • «Andre stoffer» (stoffer i kosttilskudd og/eller energidrikker som har en ernæringsmessig og/eller fysiologisk effekt og som ikke er vitaminer og mineraler)
  • Sporstoffer

Stoffene er rangert ut fra hvor giftige (toksiske) de er, grad av eksponering i befolkningen, mulige sårbare grupper og eventuell mangel på kunnskap om toksisitet og/eller eksponering.

Arbeidet er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

For å sikre at maten vi spiser er trygg, er det viktig at den ikke inneholder kjemiske stoffer i mengder som gjør den helsefarlig. Mattilsynet har flere program for overvåking og kartlegging av stoffer i mat. Mattilsynet trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å prioritere hvilke stoffer som skal overvåkes, og hvordan prøvetakingen bør foregå. Oversikten vil inngå i Mattilsynets arbeid med overvåking av kjemiske stoffer i mat, drikke og kosttilskudd.

VKMs hovedkomité er ansvarlig for rapporten.

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Andre populære artikler