Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2019:12

Publisert: 30.08.2019

Hovedbudskap:

Fluoriddoser i kosttilskudd på 0,5, 1, 5 eller 7 mg per dag, vil kunne føre til at det øvre tålbare inntaksnivået for fluorid overskrides hos enkelte individer i de fleste aldersgrupper, blant de som i tillegg bruker fluortabletter og fluortannkrem for å forebygge hull i tennene. Unntaket er dosene på 0,5 mg per dag for 9- og 13-åringer, og 1 mg per dag for 9-åringer.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) etter å ha beregnet inntak av fluorid fra kosten og fra tannpleieprodukter. VKMs konklusjon gjelder for vanlig kosttilskudd (vitamin- og mineraltilskudd), og ikke fluortabletter til forebygging av tannråte (karies).

Den tidligere maksimumsgrensen for fluorid i kosttilskudd var 0,5 mg per dag. Den ble opphevet 30. mai 2017.

Vurderingen er basert på publiserte rapporter om øvre inntaksnivåer fra europeiske og amerikanske myndigheter. VKM har ikke gjennomført et eget systematisk litteratursøk for å vurdere det samlede kunnskapsgrunnlaget.

Fluorid

Fluorider finnes over alt i luft, vann og jordskorpa. Fluorid finnes naturlig i alle vannkilder. De høyeste nivåene finnes i grunnvann.

Fluorid er ikke et essensielt næringsstoff.

De viktigste kildene til fluorid fra kosten er vann og drikke laget av teblader. En annen viktig fluoridkilde er tannpleieprodukter for å forebygge tannråte, som fluortabletter og tannpasta. Det er ikke tilsatt fluorid til drikkevann eller salt i Norge.

De viktigste negative helseeffektene fra langvarig, høyt inntak av fluorid er flekker i tannemaljen hos barn opptil åtte år, og sprø bein og leddsmerter hos eldre barn og voksne.

VKMs faggruppe

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for vurderingen.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.


 

 

 

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler