CITES

Fiskeørnunger - utførsel fra Norge til Irland

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 27.04.2023

Hovedbudskap:

Per i dag vil utførsel av opptil 12 ville fiskeørnunger (Pandion haliaetus) fra Norge til Irland mest sannsynlig ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post