Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Eksport av vågehvalprodukter - risiko for bestanden

Rapportnr:

Bestilt: 28.01.2019

Publisering: 28.06.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere hvilken risiko Norges eksport av vågehvalprodukter har for vågehvalbestanden.

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Vågehval er oppført på CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora) liste over de mest truede artene i verden. I praksis er all internasjonal handel med vågehvalprodukter forbudt.

Norge har reservert seg mot at vågehval står på listen, og utsteder årlige fangstkvoter for uttak fra den nord-østatlantiske vågehvalbestanden. Produkter fra dyrene som blir fanget, går delvis til eksport. Vurderingen fra VKM skal brukes som vitenskapelig grunnlag for behandling av søknader for å få eksporttillatelse.

Oppdraget

VKM skal vurdere hvordan uttak og handel kan påvirke den nord-østatlantiske vågehvalens overlevelse og rolle i økosystemet, ved å analysere og sammenstille informasjon om bestandsutvikling og -trender, trusler, bevaringsstatus, og forvaltning.

VKMs prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

  • Eli Ruenessåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES – faglig leder av prosjektet
  • Kyrre Kausrudåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES
  • Erlend B. Nilsenåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES
  • Nils ØienPDF, ekstern ekspert fra Havforskningsinstituttet
  • Jostein Starrfeltåpnes i nytt vindu, VKMs sekretariat
  • Maria Asmyhråpnes i nytt vindu, VKMs sekretariat, prosjektleder

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES, er ansvarlig for prosjektet.

Risikovurderingen skal etter planen publiseres 28. juni 2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie