CITES

Eksport av en munkegribb fra Norge til Spania: vurdering av risiko for videre artens overlevelse

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 03.06.2020

Hovedbudskap:

Eksport av en munkegribb (Aegypius monachus) fra Norge til Spania vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer VKM med i en vitenskapelig risikovurdering, en non-detriment finding (NDF).

Fuglen er en del av et reintroduksjonsprogram for munkegribber i Spania. Under migrasjon fløy den innom Norge der den ble skadet da den kolliderte med en vindmøllepark. Den har siden blitt operert Norge og skal nå tilbake til Spania.

VKM har vurdert artens bestandsstørrelse, bevaringsstatus, habitatstatus og biologiske særtrekk opp mot nivået av internasjonal handel og forvaltningsstrategier.

Vurderingen er basert på publiserte data og statusrapporter for arten i Europa og globalt.

Oppdraget ble gjort for Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Mer om den uheldige munkegribben her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler