Andre stoffer

Eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2021:17

Publisert: 01.10.2021

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) kan ikke konkludere på om daglig inntak av 1100 mg DHA, 1550 mg EPA, eller kombinert inntak av 1550 mg EPA og 1100 mg DHA fra kosttilskudd er trygt for barn og unge.

VKM kan heller ikke fastsette hva som er den høyeste trygge daglige dosen av DHA, EPA eller kombinasjon av DHA og EPA i kosttilskudd.

Om DHA og EPA

DHA og EPA er omega-3 flerumettede fettsyrer. EPA og DHA produseres i varierende mengder i dyrevev fra α-linolensyre. Kilder i kosten er fet fisk, morsmelk og kosttilskudd med omega-3 flerumettede fettsyrer.


Dette har VKM gjort

VKM har vurdert om EPA og DHA i kosttilskudd kan utgjøre en helserisiko for norske barn og unge i alderen 3 til 18 år.

I oppdraget spesifiserte Mattilsynet at VKM skulle vurdere en daglig dose på 1100 mg DHA, en daglig dose på 1550 mg EPA, og en daglig dose på både 1550 mg EPA og 1100 mg DHA. Disse dosene er høyere enn mengdene av EPA og DHA som produseres i kroppen og høyere enn inntaket som barn og unge får fra mat.

Det ble ikke funnet data på ADME (absorpsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon) for barn og unge. VKM kan derfor ikke utelukke at det er vesentlige forskjeller med hensyn til ADME hos voksne, og barn og unge, og data fra studier på voksne er derfor kun brukt som støttelitteratur.

Økt blødningstid, betennelse, leverskade, forstyrrelse av glukoseomsetning og lipidmetabolisme ble vurdert å være de viktigste potensielle negative helseeffektene som var studert i de randomiserte kontrollerte studiene på barn og unge. VKM anså dataene som utilstrekkelige, og tiltro til evidensen, det vil si i hvor stor grad man kan stole på resultatene, varierte fra moderat til veldig lav.

Konklusjoner

-VKM har for lite data til å kunne fastsette et utgangspunkt for å utlede en trygg dose for DHA, EPA og DHA og EPA kombinert for 3-18-åringer, sier Camilla Svendsen.

-Derfor er det ikke mulig å konkludere på om daglig inntak av 1100 mg DHA, 1550 mg EPA, eller kombinert inntak av 1550 mg EPA og 1100 mg DHA fra kosttilskudd er trygt for barn og unge, eller å fastsette hva som er den høyeste trygge daglige dosen av disse stoffene fra kosttilskudd, sier Svendsen.

Risikovurderingen inngår i oppdraget om å risikovurdere «andre stoffer» utenom positivlisten. Det er publisert en protokoll som beskriver hvordan VKM risikovurderer disse stoffene.

Kontakt

Camilla Svendsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

M: 92 65 37 11
Send e-post

Andre populære artikler