Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 21.06.2021

 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal lage en kunnskapsoppsummering over ulike cyanobakterier og cyanotoksiner i norsk drikkevannskilder, og hvordan bakteriene og giftstoffene kan være en utfordring for produksjon av trygt drikkevann.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

Cyanobakterier, også kjent som blågrønnalger, er en variert mikroorganismegruppe. De vokser i overflatevann, som ofte er drikkevannskilder. Forekomsten av cyanobakterier kan være stor, og de setter synlig preg på vannet med såkalte vannblomster. I tillegg kan cyanobakterier produsere luktstoffer og/eller giftstoffer - cyanotoksiner. Cyanotoksiner kan skade nervesystem og lever hos mennesker. Eksponering for cyanotoksiner kan gi ulike kroppslige reaksjoner, som allergi. I noen tilfeller kan det føre til død.

Det er forventet at klimaendringer vil gi mer nedbør, som igjen vil gi økt tilførsel av næringssalter til drikkevannskilder. Det kan gi økt vekst av cyanobakterier.

Den norske drikkevannsforskriften gir ingen føringer for prøvetaking og grenseverdier for eksponering for cyanotoksiner. Mattilsynet trenger derfor kunnskap om cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann.

Oppdraget

Mattilsynet ber VKM blant annet om:

  • en oversikt over forekomst av ulike cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder og drikkevann i Norge
  • en oversikt over faktorer som gjør det sannsynlig at cyanobakterier og/eller cyanotoksiner kan være en utfordring for produksjonen av trygt drikkevann
  • eksempler på tiltak som er egnet for å begrense forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann

Mattilsynet ønsker at resultatet blir et nyttig verktøy for vannverkseiere og drikkevannsinspektører.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

Ingunn Anita Samdal - VKM-medlem, faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester (faglig leder)

Gunnar Sundstøl Eriksen - VKM-medlem, faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester

Camilla Svendsen - VKM-medlem, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Andreas BallotPDF - ekstern ekspert fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Sigrid HaandePDF – ekstern ekspert, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Nana Yaa Boahene - prosjektleder, VKM-sekretariatet

Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester er faglig ansvarlig og vil godkjenne vurderingen. Vurderingen skal etter planen publiseres i juni 2021.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie