Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 29.10.2021

Hovedbudskap:

Hvilke utfordringer er knyttet til risikovurdering av genomredigerte planter og dyr? Det er ett av flere spørsmål som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal se på i et prosjekt om genomredigering.


CRISPR og andre genomredigeringsteknikker har de siste årene revolusjonert genteknologien. Med genomredigeringsteknikker kan man gjøre målrettede endringer i gener som allerede finnes i en organisme, eller fjerne gener. Endringene kan utføres raskere, mer presist og mer kostnadseffektivt enn ved tradisjonell genmodifisering.

Både positivt og negativt

Griser som er motstandsdyktige overfor virussykdom, kyr uten horn, soya og oljeraps med endret fettsyresammensetning, ris med økt tørketoleranse og poteter som er resistente mot tørråte. Dette er eksempler på genomredigerte dyr og planter som potensielt kan gi bedre dyrehelse, dyrevelferd, økt matproduksjon og positive miljøeffekter.

Nye teknologier fører også med seg bekymringer. Kan det for eksempel ha økologiske konsekvenser hvis genomredigerte planter sprer seg i miljøet? Og hva med helserisiko?

Konsekvenser for mattrygghet, dyrehelse og biologisk mangfold?

For å sikre trygg mat og et moderne, bærekraftig jordbruk trenger vi kunnskap om og forståelse av hvilken risiko de nye produktene kan ha for biologisk mangfold og mattrygghet.

I dette prosjektet vil VKM kartlegge og beskrive ulike teknikker for genomredigering som brukes innen planteforedling, husdyravl - både landdyr og fisk – og i produksjon av mikroorganismer.

VKM vil presentere genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer som kan være relevante for norske forhold, og beskrive deres egenskaper.

Med utgangspunkt i de ulike organismene vil VKM se nærmere på utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av genomredigerte organismer. Hvilke mulige konsekvenser det kan ha for biologisk mangfold å sette ut organismene i norsk natur vil også bli vurdert.

Prosjektgruppen
VKM har selv tatt initiativ til prosjektet. Medlemmer og eksterne eksperter fra flere fagområder deltar i arbeidet. Prosjektgruppen består av:

Delprosjekt 1: Beskrivelse av teknikker for genomredigering

Delprosjekt 2 – 4: Beskrivelse av genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer relevante for norske forhold

Delprosjekt 5 og 6: Vurdering av utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av genomredigerte organismer:

Hovedkomiteen i VKM er faglig ansvarlig for prosjektet, som etter planen skal være ferdig i slutten av oktober 2021.

Les mer om CRISPR på Bioteknologirådets sider.

Les mer om genmodifiserte organismer her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie