Fôr

Commentary on dietary exposure on endosulfan in fish

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 01

Publisert: 02.01.2006

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for fôr har sett på flere nye studier om endorsulfan i fiskefôr. Faggruppen konkluderer med at disse kan bidra til å legge grunnlaget for en risikovurdering av sensitivitet hos fisk for endosulfan i fôr.


Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler