Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer

Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 14

Publisert: 27.02.2009

Hovedbudskap:

Det er ikke funnet bevis for gunstig effekt av tilførsel av probiotika til alvorlig syke pasienter. Selv om det er rapportert enkelte positive helseeffekter for noen pasientgrupper, er de negative helseeffektene ved tilførsel av probiotika som har blitt observert, nå godt dokumentert. Probiotika bør derfor ikke gis til kritisk syke pasienter.

Nylig publiserte vitenskapelige artikler om bruk av probiotika blant pasienter innlagt på sykehus har vist at probiotika kan gi negative helseeffekter. 

På bakgrunn av en forespørsel fra Stavanger Universitetssjukehus, har Mattilsynet bedt VKM å foreta en risikovurdering av bruk av probiotika eller produkter som inneholder probiotika blant spesifikke grupper sykehuspasienter.

I tillegg til å vurdere bruk av probiotika for sykehuspasienter har VKM også vurdert bruk av probiotika blant kritisk syke som får pleie utenfor sykehus, for eksempel kreftpasienter og andre personer som har nedsatt immunforsvar. VKM nedsatte en ad hoc-gruppe med eksperter på fagområdet, og rapporten fra ad hoc-gruppen har vært behandlet i VKMs Hovedkomité.

Det er ikke funnet bevis for gunstig effekt av tilførsel av probiotika til alvorlig syke pasienter med sykdommer slik som sykehuspasienter med akutt pankreatitt, antibiotika-assosiert diaré, Clostridium difficile-infeksjon og non-alcoholic-fatty-liver-disease.

VKM har også vurdert bruk av probiotika blant kritisk syke barn, for eksempel barn som ligger på intensivavdeling, samt pasienter med diaré, Helicobacter pyloriinfeksjon, inflammatorisk tarmsykdom, urogenitale infeksjoner, og pasienter med økt bakteriell vekst i tynntarmen. 

VKM konkluderer med at selv om det er rapportert enkelte positive helseeffekter for noen pasientgrupper, særlig ved rotavirus-assosiert diaré, er de negative helseeffektene ved tilførsel av probiotika som har blitt observert, nå godt dokumentert. Probiotika bør derfor ikke bør gis til kritisk syke pasienter.

Kontakt

Andre populære artikler