Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

L-lysin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 62

Publisert: 12.12.2016

Hovedbudskap:

Det er ikke vist negative helseeffekter fra L-lysin i studier med mennesker. Heller ikke i en toksikologisk dyrestudie ble det funnet negative helseeffekter fra L-lysin.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 2500, 2750 og 3000 mg/dag L-lysin i kosttilskudd vil representere en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år). 

Aminosyren L-lysin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-Lysin finnes i mat. Gjennomsnittlig daglig inntak i USA var 5,3 g. Vi har ikke data for inntaket i Norge. L-Lysin er en essensiell aminosyre -det vil si at den ikke dannes i kroppen.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser av L-lysin i kosttilskudd: 1000, 2000, 2500, 2750 og 3000 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-lysin i kosttilskudd

Aldersgrupper

1000 mg/dag

2000 mg/dag

2500 mg/dag

2750 mg/dag

3000 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene