Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-alanin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 12

Publisert: 05.10.2017

Hovedbudskap:

VKM fant ingen studier i mennesker som viste alvorlige negative helseeffekter fra L-alanin. Det var imidlertid ikke gjort noen langtidsstudier i mennesker. Noen studier viste at svært høye enkeltdoser L-alanin førte til mage- og tarmsymptomer som kvalme og magesmerter. Heller ikke i en toksikologisk dyrestudie ble det funnet negative helseeffekter av L-alanin.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 3500, 3750, 4000, 4250 og 4500 mg/dag L-alanin i kosttilskudd vil innebære en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Aminosyren L-alanin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-alanin finnes også i mat. Den kan dannes i kroppen, og den deltar i energistoffskiftet og i omsetningen av karbohydrat. Vi har ikke data for inntaket i Norge. Gjennomsnittlig daglig inntak av L-alanin fra mat og kosttilskudd i en eldre nasjonal kostholdsundersøkelse i USA var 3,6 g.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å vurdere risiko ved følgende doser av L-alanin i kosttilskudd: 3500, 3750, 4000, 4250 og 4500 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-alanin i kosttilskudd


Doser i mg/dag

Aldersgrupper

3500

3750

4000

4250

4500

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler