Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kreatin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 56

Publisert: 12.12.2016

Hovedbudskap:

Doser med kreatin fra kosttilskudd på 5,0, 10,0 og 24,0 g/dag kan innebære risiko for negative helseeffekter hos voksne. Det er usannsynlig at en dose kreatin fra kosttilskudd på 3,0 g/dag vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år).

For barn (10-14 år) og ungdom (14-17 år) vil de spesifiserte dosene på 3,0, 5,0, 10,0 og 24,0 g/dag med kreatin fra kosttilskudd kunne innebære en risiko for negative helseeffekter.

Kreatin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Kreatin finnes i mat og dannes i kroppen. Gjennomsnittlig daglig inntak av kreatin i kosten er ca. 1 g. Kroppens egen produksjon utgjør også om lag 1 g.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser kreatin i kosttilskudd: 3,0, 5,0, 10,0 og 24,0 g/dag.

En oversikt over konklusjoner for kreatin i kosttilskudd


Doser i g/dag

Aldersgrupper

3

5

10

24

Barn 10 - <14 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler