Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Glysin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 58

Publisert: 12.12.2016

Hovedbudskap:

VKM fant ingen studier som har undersøkt negative helseeffekter fra glysin i mennesker. Heller ikke i en toksikologisk dyrestudie ble det funnet negative helseeffekter fra glysin.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 20, 50, 100, 300, 500 og 650 mg/dag glysin vil innebære en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Aminosyren glysin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Glysin finnes i mat. Gjennomsnittlig daglig inntak fra kosten i USA var 3,2 g. Vi har ikke data for inntaket i Norge. Glysin kan også dannes i kroppen, og kroppens egenproduksjon er i størrelsesorden 8 g/dag.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser av glysin i kosttilskudd: 20, 50, 100, 300, 500 og 650 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for glysin i kosttilskudd


20 mg/dag

50 mg/dag

100 mg/dag

300 mg/dag

300 mg/dag

650 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}} 
fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler