Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.03.2022 01.11.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
27.01.2022 18.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 30.08.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021 24.08.2022

Plantevernmidler

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat
28.04.2022 22.06.2022

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferd hos fjørfe i Norge - kunnskapsoppsummering
22.12.2021 15.06.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 13.06.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
09.06.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 07.06.2022