Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
2019:16 24.11.2017 21.10.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
2019:13 16.09.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
2019:06 02.02.2018 24.05.2019