Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av publikasjonen ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” av Séralini et al.
2012: 32 19.10.2012 20.12.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/BE/2011/90)
2012: 31 12.05.2012 15.11.2012

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av furaninntak i den norske befolkningen
2012: 30 20.08.2010 20.09.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB119 (EFSA/GMO/NL/2011/96)
Andre innspill 21.10.2011 31.08.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull T304-40 (EFSA/GMO/NL/2011/97)
Andre innspill 24.10.2011 31.08.2012

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter
2012: 25 11.04.2011 22.08.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps GT73
2012: 24 21.10.2011 10.07.2012

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk
2012: 23 23.11.2011 05.07.2012

Hovedkomiteen

Norsk inntak av vitaminer og mineraler
28.06.2012

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Infinito
2012: 19 20.04.2012 26.06.2012

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Talius
2012: 20 24.04.2012 26.06.2012

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Bontima
2012: 18 20.04.2012 26.06.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x 59122 x MON810 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2011/92)
2012: 17 21.10.2011 12.06.2012

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av mulig hygiensk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe
2012: 16 14.11.2011 22.05.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter
2012: 15 06.12.2011 25.04.2012

Fôr

Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr
2012: 14 14.07.2011 23.04.2012

Hovedkomiteen

VKM foreslår at forskning om mattrygghet styrkes
2012: 12 10.04.2012

Plantevernmidler

Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler
2012: 11 23.03.2012

Hovedkomiteen

VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014
2012: 10 20.03.2012

Plantehelse

Risikovurdering av heksekost på epletre
2012: 08 22.06.2011 13.03.2012

Plantehelse

Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis
2012: 09 06.07.2011 13.03.2012

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya DAS-68416-4 (EFSA/GMO/NL/2011/91)
2012: 07 01.03.2012

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til fastlands-Norge og helseffekter for befolkningen
2012: 06 28.03.2011 15.02.2012

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger
2012: 04 24.11.2011 19.01.2012

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal
2012: 02 18.10.2011 18.01.2012

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Milbeknock
2012: 03 18.10.2011 18.01.2012

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret
2012: 01 20.01.2011 10.01.2012

Dyrehelse og dyrevelferd

Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk
2010: 01 25.06.2009 11.01.2011