Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hovedkomiteen

Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010
2011: 24 16.12.2011

Hovedkomiteen

Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer
07.12.2011

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer
2011: 19 15.12.2008 19.10.2011