Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann
2010: 14 15.04.2010

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av klorheksidin i kosmetiske produkter
2010: 15 03.04.2010 15.04.2010