Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
29.01.2021 14.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 17.03.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
29.10.2021 21.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapssammenstilling om vågehval
07.10.2021 15.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
24.03.2021 17.12.2021