Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold

Steril oppdrettsfisk – effekter på biologisk mangfold
20.02.2023 18.06.2024

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd
27.04.2023 31.01.2024

Biologisk mangfold

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 25.10.2023

Biologisk mangfold

Genmodifisert steril laks - risikovurdering av feltforsøk
28.04.2023 03.10.2023