Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9)
2007: 56 03.07.2007 14.11.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07
2007: 57 06.07.2007 14.11.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Uttalelse om genmodifisert mais 3272
2007: 54 06.10.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20)
2007: 50 22.09.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Uttalelse om Pioneer Hi-bred/Mycogen Seeds genmodifiserte mais 1507x59122
2007: 52 22.09.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45
2007: 41 07.07.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017xMON810
2007: 33 21.05.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2005/27)
2007: 16 11.01.2007 11.04.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert soya MON 89788, EFSA/GMO/NL/2006/36
2007: 44 11.01.2007 11.04.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert åkermais Bt11 C/UK/94/M3/1
2007: 09 17.11.2006 01.03.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold”
2007: 07 17.11.2006 16.02.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07
2007: 03 17.11.2006 09.02.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1
2007: 04 17.11.2006 09.02.2007

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9
17.11.2006 30.01.2007

Hovedkomiteen | Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter
2005: 60 11.02.2005 25.11.2005